Wie Zijn Wij

Feed Friends Foundation is in april 2015 ontstaan uit de behoefte aan één centraal melding- en registratiepunt voor het voeren van de zwerfhonden op Curaçao.

De stichting heeft als doel het landelijk coördineren, organiseren en registreren van het voeren van zwerfhonden.
Het voeren moet leiden tot minder zwerfhonden op Curaçao: zodra de hond benaderbaar is, wordt er gesteriliseerd/gecastreerd. Hiervoor worden bij voorkeur bestaande organisaties ingeschakeld.

Op deze website kan elke inwoner van Curaçao zien welke zwerfhonden geregistreerd staan en door wie ze gevoerd worden. Op grond van goede informatie en handleidingen kan de juiste actie worden ondernomen bij het spotten van een zwerfhond. Overlappingen worden daardoor voorkomen en de inzet van vrijwilligers, voer en geld wordt optimaal benut.

Per wijk zijn Senior Feeders aangesteld die Feeders werven, inplannen en begeleiden in het voeren van zwerfhonden. De stichting koopt centraal voer, wormen- en tekenkuren in; deze worden (naar behoefte) wekelijks verspreid onder de Senior Feeders. Door de aanvullende medische verzorging komen de zwerfhonden in een betere conditie te verkeren en zijn zij beter geschikt/gewild voor adoptie.

De stichting ziet zichzelf als een aanvulling op de reeds bestaande organisaties die zich bezighouden met het vervolgtraject: opvang, behandeling, sterilisatie/castratie, fostering en adoptie.

Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

Dyveke Fraaij-Brugman, voorzitter

Fieneke Potveer, secretaris en penningmeester

José Schmitz, algemeen bestuurlsid en juridisch adviseur

Back