Feeder Info

Wat fijn dat u begaan bent met het lot van zwerfhonden op Curaçao! Overweegt u om Feeder te worden? 

Door het voeren worden de zwerfhonden benaderbaar waardoor sterilisatie/castratie mogelijk wordt (hiervoor worden indien mogelijk andere bestaande organisaties of dierenartsen ingeschakeld). Door deze behandeling wordt voorkomen dat de zwerfhonden zich ongebreideld voortplanten en dit alles moet leiden tot minder zwerfhonden op Curaçao.

Omdat wij graag alle zwerfhonden per wijk willen registreren en waar nodig de feeders van die honden van voer willen voorzien, vragen wij u zich te melden via het Aanmeldingsformulier. Indien gewenst kunt u ook aanspraak maken op bepaalde medicatie voor de honden die u voert en kan er gezorgd worden voor vervanging tijdens vakantie of andere periodes waarin u niet in staat bent om de honden te voeren. Samen kunnen we zwerfhonden een beter bestaan bieden.

 

U wordt Feeder:

De Feeder legt het eerste contact met de hond(en). Hij/zij werkt eraan mee de hond(en) benaderbaar te maken. Hij/zij voert de hond(en) volgens een vast rooster, geeft bijzonderheden door aan de Senior Feeder, maakt foto’s voor het registratiesysteem en social media. De Feeder ontvangt wekelijks voer van de Senior Feeder, die haar/hem begeleidt voor zolang nodig is. Feeder zijn is op vrijwillig basis, maar niet vrijblijvend.

De Feeder komt afspraken na, is goed bereikbaar en beschikt, zo mogelijk, over eigen vervoer. De Feeder is minimaal 1 keer per week beschikbaar om te voeren (dit mag ook een tijdelijke periode zijn) en beschikt over een ziektekostenverzekering. Een bedrijf of school kan zich ook aanmelden als Feeder.

NB: De stichting kan op geen elke wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het voeren van zwerfhonden, derhalve dienen risico's te worden vermeden.

 

U kunt zich aanmelden via dit formulier

Back