Gevonden Hond

Voordat u een hond op straat voert, oppakt of meeneemt, is het verstandig om te weten wanneer dat wel of niet verantwoord is. De hond kan namelijk al door iemand anders gevoerd worden, kan een ernstige ziekte hebben of al een eigenaar hebben die u aansprakelijk stelt als u de hond meeneemt. Niet elke straathond is namelijk een zwerfhond. Op Curaçao worden veel honden door eigenaren aan hun lot overgelaten; de honden worden aan de ketting gelegd of ze worden op straat los gelaten. Volg dit stappenplan om tot een gerichte actie te komen.

Leave a Comment